Saturday, 6 November 2010

“La forma d’un missatge té a veure amb el públic que ens adrecem i no pas amb nosaltres”

Lluís Pastor fa una conferència a estudiants de primer de periodisme

El degà de la Facultat de Comunicació de la UOC, Lluís Pastor, va afirmar ahir que la comunicació inconscient és tant o més important que la conscient. També va dir que és aquest tipus de comunicació és el que “acaba guiant el consum dels mitjans de comunicació” en la conferència organitzada a l’Aula Magna de la Facultat de Comunicació de la UAB amb el títol Escriptura sexy: claus conscients i inconscients per a persuadir.
Segons Pastor, “l’estil és el públic” i d’aquí se’n desprèn que “no es pot llançar un missatge sense la preocupació de com és el públic per tal de fer-lo arribar tal i com ha estat pensat i de la millor manera possible”. En el transcurs de la conferència, el professor de comunicació va exposar tot un seguit d’elements necessaris per a utilitzar la comunicació inconscient en l’àmbit periodístic o publicitari.
Alguns dels elements de la comunicació inconscient que Pastor va considerar oportú compartir amb els estudiants són qüestions com l’efecte empatia o les idees preconcebudes (com la relació entre l’altura i la bondat). Un dels elements més rellevants és el fet que com més familiars ens fem amb una idea això ens la fa veure més positivament. També va comentar aspectes com els colors, els símbols o la centralitat.

No comments:

Post a Comment