Tuesday, 20 March 2012

El sistema d'avaluació en l'educació ha de canviar

Segons les dades que es desprenen de la recerca Aula 2.0, portada a terme pel doctor de Pedagogia Aplicada de la UAB, Pere Marquès, es constata la satisfacció d'alumnes i professors per la introducció de portàtils i pissarres digitals a les aules. L'estudi també revela que, per contra del que molts pensàvem, els ordinadors milloren el nivell d'atenció dels alumnes a les classes.
L'1x1 pretenia fer que cada alumne de secundària tingués un portàtil a classe, però CiU va anul·lar-lo només arribar. 

Ara bé, a part de la bona recepció i aplicació que sembla que estan tenint les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les aules catalanes, l'estudi també mostra tendències contradictòries dins del sistema educatiu que suposen un llast per la seva correcta aplicació. És a dir, s'està implantant un sistema de classes i explicacions amb les TIC però s'està avaluant com s'havia fet tota la vida, i aquí és un el grup de recerca de la UAB creu que està el principal error.

Cap a l'avaluació bimodal
El mateix Pere Marquès destaca al seu blog que l'avaluació en les classes on les TIC prenen el protagonisme s'ha d'allunyar de la concepció històrica de la preeminència de la memorització. La concepció d'un examen com a única prova vàlida per mostrar l'adquisició del nivell per l'estudiant està tocada de mort. Per a aquesta nova metodologia d'impartir classes, el grup de recerca proposa un nou model d'avaluació: l'avaluació bimodal (en el qual pesi tant la memorització teòrica com les activitats més pràctiques).

D'aquesta manera, el doctor en Pedagogia Aplicada aposta per la introducció d'exàmens memorístics, per tal d'aprendre i assolir el vocabulari i els conceptes clau per entendre les diferents matèries, i exàmens pràctics, en els quals els alumnes s'hauran d'enfrontar a un problema d'aplicació pràctica amb l'ajuda i acompanyament dels seus apunts i notes.

Amb tot, aquest camí sembla que és el que ja s'ha iniciat fa uns anys en les universitats europees amb l'aplicació del pla Bolonya, el qual marca que tant adquisició de coneixements teòrics com les activitats pràctiques i en grup han de tenir més cabuda de la que històricament havien tingut. I per això, perquè ja estic immers en aquest pla d'estudis em pregunto si a tot tipus d'assignatures se'ls hi pot aplicar aquest sistema d'avaluació.

No comments:

Post a Comment